سومین دوره مسابقات سراسری

ریخته گری

سومین دوره مسابقات به میزبانی دانشگاه صنعتی سهند شروع کنید

تاریخ ها

نحوه ثبت نام در مسابقه

اطلاعات مربوط به ثبت نام

قبل از ثبت نام شما میتوانید سوالات مسابقه را دانلود کرده و در صورت تمایل به شرکت در مسابقه متن زیر را مطالعه کنید.
تعداد اعضای ثبت نام کننده در مسابقه ملی ریخته گری حداکثر 3 نفر می باشد. برای ثبت نام ابتدا باید سر پرستی از بین اعضای شرکت کننده مشخص شود و بعد سرپرست اعضا باید فرم مربوط به تاییدیه مشخصات اعضا را به تایید مدیر گروه یا معاون آموزشی برساند، بعد از اسکن فرم سرپرست باید فرم مربوط به ثبت نام را پر نماید و بعد از پر کردن اطلاعات مربوطه سرپرست به عنوان نمایده و رابط بین اعضا شرکت کننده و مسابقه می ‌باشد. بعد از پر کردن فرم ، مرحله دوم ثبت نام تایید اطلاعات وارد شده می باشد و بعد از تایید نهایی ،مرحله سوم ثبت نام واریز مبلغ 600000 ریال به حساب مسابقه ملی ریخته گری می باشد.( قابل توجه شرکت کننده ها هزینه اخذ شده برای هر دو مرحله مسابقه می‌ باشد، و بعد از گذراندن مرحله اول برای مرحله دوم مسابقه هزینه ای گرفته نمی شود.) و در آخر می توان بعد از 48 ساعت نام سرپرست تیم در لیست پذیرفته شدگان را مشاهده کرد.(به سرپرست گروه ، کد گروه و نام کاربری و رمزعبور ایمیل خواهد شد.)

ارسال طرح ها

راهنمای ارسال طرح ها

سرپرست گروه بعد از تایید نهایی ثبت نام (مشاهده نام سرپرست در لیست پذیرفته شدگان) می تواند می توانند طرح های خود را ثبت نمایند.
طرح های ارسالی باید شامل نقشه ها، گزارش تفضیلی و فایلهای شبیه سازی البته در صورت استفاده امکان( امتیاز اضافه محسوب می گردد.) باشد. که اطلاعات باید در فرم مربوط به نکات مهم تهیه گزارش و پیش تهیه گزارش گنجانده شود. برای اطلاع از نحوه ی داوری طرح ها می توانید فرم مربوط به " امتیاز دهی داوری " را مطالعه فرمایید.
بعد از پر نمودن فرم های تهیه گزارش ، داور فرستنده، فرم تاییدیه استاد راهنما میتوانند از تاریخ 5/3/1392 جهت ثبت طرح ها از طریق سایت با لینک " ثبت طرح ها" در صفحه 4 اقدام به ثبت یا ارسال طرح ها اقدام نماید.
تیم های شرکت کننده که فایل شبیه سازی و فیلم های تهیه شده( از طراحی های انجام گرفته مربوط به سوالات مسابقه) را که موفق به بارگذاری در سایت نشده اند میتوانند به صورت CD یا DVD تا تاریخ 10/5/1392 به آدرس دبیر خانه مسابقات ارسال نمایند.
آدرس دبیر خانه مسابقه: تبریز – شهر جدید سهند - پردیس دانشگاه صنعتی سهند- امور فرهنگی – دبیر خانه مسابقه ملی ریخته گری

پایان مرحله اول مسابقه